Star Citizen Live Gamedev: The Luminalia Exploitation